Miljöfokus
 Även om vårt huvudfokus är plåtformning och teknik kunnande, så är miljöfokuset en grundförutsättning för att vår verksamhet ska bli långsiktigt hållbar för kunden såväl som för oss!
 
Några praktiska exempel i det dagliga arbetet:
 
-  Vi strävar alltid efter att minimera användning av kemikalier och i de fall kemikalier måste användas väljs miljövänliga alternativ.
-  Optimering av frakter,
-  Minimering av materialspill och återanvändning av det spill som är oundvikligt,
-  Vid design av detaljer alltid ha med perspektivet ”Hur kan återvinning underlättas?”

  Lagan Plåtprodukter AB  Kontakta oss 
 
Industrigatan 6
341 50 LAGAN
Sverige

Tel: +46(0)372 34240
Fax: +46(0)372 34248
E-Post: info@lpp.se